Ukratko

Kako bi se web stranica što bolje pozicionirala na tražilicama, potrebno je ulagati u SEO optimizaciju. Mnogo je definicija za samu SEO optimizaciju, a neke od njih vrijedno je spomenuti.

Rand Fiskhin, osnivač Moz.com-a, definirao je SEO (engl. Search Engine Optimisation) kao

“praksu povećavanja količine i kvalitete prometa web stranice što dolazi kroz organske rezultate web tražilica.“

Više o...

Kvalitetan promet jest dolazak odgovarajućih posjetitelja na web stranicu zbog sadržaja koje ta web stranica nudi. Sadržaj može biti raznolik, blog objava ili kolumna, video tutorial, proizvod u webshopu, usluga koju tvrtka nudi, fotografija…

Količina prometa ovisi o kvaliteti sadržaja i ostalim faktorima, postoji preko 300 faktora koji utječu na pozicioniranje web stranice. Što veći broj posjetitelja dolazi na web stranicu i zadržava se na njoj, to će web stranica biti bolje pozicionirana na tražilicama.

Matt Cutts, jedan od najpoznatijih Googleovih inženjera softvera, objašnjava kako se

“SEO optimizacija  ne bi trebala svoditi samo na građenje poveznica ili poboljšanja pozicije. SEO je nešto puno veće od toga. To je kontinuirani proces učinkovitosti svega što radite online.“

U doslovnom prijevodu s engleskog jezika „Search Engine Optimisation“ znači optimizacija web tražilica, ali mi ustvari optimiziramo svoje web stranice kako bi se pojavile na prvoj stranici s rezultatima (SERP engl. Search Engine Result Page).

Na web stranici Search Engine Land SEO se definira kao

“proces privlačenja prometa s besplatnih, organskih, uredničkih ili prirodnih rezultata traženja na tražilicama. Organski rezultati su promet za koji se ne plaća i dolazi izravno s tražilica.”

Cilj svake web stranice trebao bi biti da osim po imenu bude pronađena i po ključnim riječima koje su relevantne tom poslovanju. Kako bismo SEO optimizirali web stranicu potrebno je napraviti on-site optimizaciju (na web stranici)  i off-site optimizaciju (na drugim web stranicama i servisima).